Výbor a organizátor

Pořadatel: Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP

Odborný garant akce: prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Pavel Calda
Aleš Dlouhý
Miroslav Břešťák
Daniela Fischerová
Karel Hodík
Viktor Tomek
Hana Jičínská
Dagmar Smetanová
Martin Hynek

VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE

Pavel Calda
Daniela Fischerová
Miroslav Břešťák
Pavel Calda
Erik Dosedla
Aleš Dlouhý
Vladimír Ferianec (Slovensko)
Marian Kacerovský
František Grochal (Slovensko)
Karel Hodík
Marian Kacerovský
Ivana Musilová
Bořivoj Mejchar
Vratislav Plzák
Jiří Bošota
Jiří Sonek (USA)
Viktor Tomek
Radovan Vlk
Hana Belošovičová
Dagmar Smetanová
Ivana Špálová
Ishraq Dhaifalah
Zdeněk Žižka
Michal Zikán
Jaromír Mašata
Kamil Švabík
Viktor Tomek
Martin Šrámek
Roman Pešout
Petr Polák

TECHNICKÝ A ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT KONFERENCE

EUROCONGRESS CENTRE s.r.o.
Petra Dvořáková
Drahomíra Kovaříková
P.O.Box 33, 148 00 Praha 4
Fax: +420 244 913 127
GSM:+420 602 501 762
GSM:+420 603 887 297

E-mail: eurocongress@grbox.cz

www.eurocongress.cz